Wat wij doen

Moderne management technieken gebaseerd op gegronde waarden en normen leveren zowel op korte als lange termijn grote voordelen op. Baruich levert toegevoegde waarde op het gebied van dagelijks management, evenals op het gebied van strategie en koersbepaling, waarbij kennis en ervaring op alle deelgebieden van een onderneming aanwezig zijn.

In moeilijke situaties is het duidelijk en inzichtelijk krijgen van de daadwerkelijke probleemsituatie essentieel. Baruich is een exceptionele specialist bij het in kaart brengen van complexe bedrijfsvraagstukken gebruikmakend van de Soft Systems Methode.

Strategische modellering omgezet naar daadwerkelijk operationele plannen zorgen voor positieve korte termijn resultaten met een lange termijn visie. Overleven en toekomst garanderen zijn het resultaat.

Het verwezenlijken van groei door bedrijfsovernames is een bewezen strategie om toegevoegde waarde te creƫren voor uw onderneming. Maar ook uw eigen onderneming kan onderdeel van dit proces gaan worden door een fusie of verkoop aan derden.

Baruich heeft gedegen ervaring en kennis bij het begeleiden van een fusie- of overname proces. Daarnaast beschikt Baruich over een nationaal en internationaal netwerk van kandidaten die actief op zoek zijn naar bedrijven om hun groeistrategie door fusie en overnames te realiseren.

Baruich beschikt over een in-house administratie- en financieringskantoor. Administratieve dienstverlening, jaarrekening en managementrapportage wordt door Baruich op professionele wijze verzorgt.

Door de uitgebreide financieringsmogelijkheden kan op ieder moment de juiste en passende financiering worden geregeld voor al uw bedrijfsonderdelen. Hypothecaire financiering, werkkapitaal en lease oplossingen worden tegen de meest gunstige voorwaarden voor uw onderneming in kaart gebracht.